Voorkom studievertraging, laat je scriptie checken

Je scriptie is de kroon op je leven als student. Al sinds de basisschool was dit waar je eigenlijk naar toe werkte. Nu is je scriptie natuurlijk jouw kindje. Maar als je vaak genoeg bijvult en aanvult kunnen er foutjes insluipen. Doodzonde, want je wordt er ontzettend hard op afgerekend als items als taal of bronvermelding niet is zoals het hoort. Daarom is een externe partij er naar laten kijken een goede manier om de foutjes eruit te filteren die je zelf na er honderd keer overheen kijken niet meer ziet. Zorg ervoor dat je scriptie op de inhoud beoordeelt wordt. Ga naar een bedrijf waar je professioneel je scriptie laten nakijken.

Check op taal

Een van de gemakkelijkste dingen waar je overheen kan lezen zijn taalfouten, zeker bij je scriptie. Want voor een woord als boek weet je het lidwoord wel, maar wanneer je vaak genoeg turbiditeit of intersectionaliteit schrijft kan een vergissing er in sluipen. Door een extern iemand het te laten nakijken kan die er opnieuw scherp naar kijken. Bovendien zijn externe nakijkers zelf al klaar met hun scriptie. Dat betekent dat ze niet alleen ervaring hebben met het werken met academisch jargon, maar ook snappen wat een academische tone-of-voice is. Zo pak je ook de subtielere taalelementen mee zoals bepaalde conventies als het gaat om scriptie schrijven. Hier rekenen docenten namelijk wel op af, ook als ze zelf deze regels niet altijd overbrengen. 

Check op bronvermelding

APA zou zo overzichtelijk moeten zijn, maar de praktijk is weerbarstiger. Vaak kan de lijst onbedoeld verschuiven als je werkt aan je document. Het plaatsen van een afbeelding kan bijvoorbeeld de paginanummering breken. Daarnaast kan het zo zijn dat als je later een bron toevoegt deze niet meteen je instructies volgt en op alfabetische volgorde wordt geplaatst. Als je ongeluk hebt kan dit je zomaar punten kosten.

Check op model

Omdat nakijkers zelf hun scriptie achter de rug hebben en daarvoor een hoog cijfer behaald hebben weten ze meer af van het proces dan enkel de taal en het basis academisch materiaal. Vaak zijn ze ook bekend met algemene modellen zoals SWOT analyses. Ook hier kunnen ze je helpen om bijvoorbeeld de formatting van deze te verbeteren. Daarnaast is er een goede kans dat als je een studie doet die veel anderen ook doet jouw nakijker specifiek ervaring heeft in je vakgebied. Hiermee kunnen ze zelfs in detail treden om jouw scriptie te helpen.

Geef een reactie